കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും (പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ്)

ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും (പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ്)

ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും (പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ്)
ജ്യോതിഷം എന്നത് മിക്ക ആളുകള്‍ക്കും ജ്യോത്സ്യത്തിന്റെ ഒരു പര്യായപദം മാത്രമാണ്. സാധാരണക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യാന്‍ ചില ബുദ്ധിമാന്മാര്‍ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ എന്നേ പലരും കരുതുന്നുള്ളൂ. മറ്റു ചിലര്‍ക്ക് അതിനോട് അന്ധമായ ആരാധനാഭാവവുമാണ്. ഈ രണ്ടു നിലപാടുകള്‍ക്കിടയില്‍ സത്യം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരന്വേഷണമാണ് ഈ പുസ്തകം. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തെയും ജ്യോതിഷത്തെയും സംബന്ധിച്ച് അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണെങ്കിലും രണ്ടിനെയും തമ്മില്‍ യുക്തിസഹമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ അഭാവം പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതു പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ തുടക്കമായി ഈ ഗ്രന്ഥം പരിഗണിക്കാം. ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം കോപ്പികള്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞ പുസ്തകത്തിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ്.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344