കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

നക്ഷത്രദൂരങ്ങള്‍ തേടി

നക്ഷത്രദൂരങ്ങള്‍ തേടി

പ്രപഞ്ചവിസ്തൃതിയില്‍ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പ്രകാശകേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിസ്മയനിഗൂഢതകളിലേക്ക് ഒരു കൗതുകയാത്ര. പുതുമയുള്ള അളവുകോലുകളുമായി നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കും നക്ഷത്രദൂരങ്ങളിലേക്കും നടത്തുന്ന പര്യവേഷണം. മര്‍ത്ത്യഭാവനയുടെ ഗണിതവും ജിജ്ഞാസയും ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ആകാശരഹസ്യങ്ങളെ അതിമനോഹരമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുവേണ്ടി പകര്‍ത്തിത്തരുന്ന കൃതി.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344