കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

ഭൗതികലോകം (വിജ്ഞാനരാജി)

ഭൗതികലോകം (വിജ്ഞാനരാജി)

ഭൗതികലോകം
അതിരില്ലാത്ത പ്രപഞ്ചവിസ്തൃതി, സൂക്ഷ്മ-സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അസ്തിത്വം, കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഘടന, ക്വാര്‍ക്കുകളും മറ്റും അടങ്ങുന്ന സൂക്ഷ്മലോകവിശേഷങ്ങള്‍, ദ്രവ്യത്തിന് ദ്രവ്യമാനം കിട്ടിയതിന്റെ പൊരുള്‍, ക്വാസാറുകളും പള്‍സാറുകളും വേംഹോളുകളും എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ പഠിക്കാന്‍ നമുക്ക് കഴിയുന്ന പ്രപഞ്ചനിയമങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഉണ്ട്.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344