കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്കുള്ള സംഭാവന

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്കുള്ള സംഭാവന

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തകർ സമാഹരിച്ച നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൽ ശൈലജ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുന്നു. സെക്രട്ടറി വേണു, ട്രെഷറർ ശ്രീകുമാർ, മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രെട്ടറിമാരായ കെ.വി. വിജയൻ, ജി. രാജശേഖരൻ സജി സി നായർ എന്നിവർ സമീപം

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344