കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

News

ആഗസ്റ്റ് 2ന് ചികിത്സയും ശാസ്ത്രവും സെമിനാര്‍

2015 ആഗസ്റ്റ് 2 ഞായര്‍ രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍
കോട്ടയം സി എം എസ്സ് കോളജില്‍
---------------------------------------
ഉദ്ഘാടനം
ബഹു. മന്ത്രി ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍
അദ്ധ്യക്ഷന്‍
അഡ്വ. കെ സുരേഷ് കുറുപ്പ് MLA
തുടര്‍ന്ന് സെമിനാര്‍പ്രബന്ധ അവതരങ്ങള്‍
അദ്ധ്യക്ഷ
ഡോ. ഏ.കെ ജയശ്രീ,(ചെയര്‍ പേഴ്സണ്‍ ,സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിഷയസമിതി)
മുഖ്യപ്രഭാഷണം
ഡോ.ബി ഇക്ബാല്‍ ,(കണ്‍വീനര്‍ ,അഖിലേന്ത്യാ ജനസ്വാസ്ഥ്യ അഭിയാന്‍)
അവതരണം I
വിഷയം : കപടശാസ്ത്രം
ഡോ. കെ പി അരവിന്ദന്‍(പ്രസിഡന്റ് ,കേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് )
അവതരണം II

ഡെങ്കിപ്പനിക്കെതിരെ ജനകീയപ്രതിരോധം

ഡെങ്കിപ്പനിക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലഘുലേഖ

Pages

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344