കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര മാസികയാണ്‌ ശാസ്ത്രകേരളം. മലയാളഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഹൈസ്കൂൾ-ഹയർസെക്കന്ററി തലത്തിലെ ഏക ശാസ്ത്ര മാസികയാണിത്. പ്രധാനമായും ഹൈസ്കൂൾ തലം മുതലുള്ള കുട്ടികളേയും പൊതുജനങ്ങളേയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങൾ ആണ് ശാസ്ത്രകേരളത്തിലുണ്ടാവുക. കാലിഡോസ്കോപ്പ്, ബഹിരാകാശ വാർത്തകൾ, ഈ മാസത്തെ ആകാശം(നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണം),  പരിസ്ഥിതിക്കുറിപ്പുകൾ, ലോകജാലകം, ക്ലോസപ്പ് എന്നീ പംക്തികൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. കോഴിക്കോട് ചാലപ്പുറത്ത്പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിഷത്ത് ഭവനാണ് ശാസ്ത്രകേരളത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം. 1969 ജൂൺ ഒന്നിനാണ് ശാസ്ത്രകേരളം പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ചത്. അതിനുശേഷം മുടങ്ങാതെ ഈ ശാസ്ത്രമാസിക കുട്ടികളിലേക്കെത്തുന്നുണ്ട്.

ശാസ്ത്രകേരളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താഴെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ തൊടുക

ശാസ്ത്രകേരളം പത്രാധിപസമിതി

 • ഡോ. പി.ആർ. സ്വരൺ (എഡിറ്റർ)
 • വി. ചന്ദ്രബാബു (അസോസിയറ്റ് എഡിറ്റർ)
 • പ്രൊഫ. എ. സുകേഷ് (അസോസിയറ്റ് എഡിറ്റർ)
 • അശോകൻ ഇളവനി (മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ)
 • പ്രൊഫ. എൻ.കെ. ഗോവിന്ദൻ
 • പി എം സിദ്ധാർഥൻ
 • പ്രൊഫ. എം.ഗോപാലൻ
 • എം. പി സനിൽകുമാർ
 • ഡോ. പി. മുഹമ്മദ് ഷാഫി
 • എ. ജയരാജൻ
 • കെ. ആർ അശോകൻ
 • ഡോ. പി. വി. പുരുഷോത്തമൻ
 • കെ. കെ. ശിവദാസൻ
 • ഡോ. വി. വി ഷൈന
 • എം. കെ. രഞ്ജുഷ

വിലാസം

ശാസ്ത്രകേരളം,ചാലപ്പുറം.പി.ഒ.,കോഴിക്കോട് 673002

ശാസ്ത്രകേരളം – ആർക്കൈവ് പഴയകാല ലക്കങ്ങൾ വായിക്കാം

അമ്പത് വർഷം പിന്നിട്ട ശാസ്ത്രകേരളത്തിന്റെ പഴയകാല ലക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രകേരളം ആർക്കൈവിൽ വായിക്കാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. 60% പഴയകാല ശാസ്ത്രകേരളം മാസികകളും ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിൽ വർഷക്രമത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. ശാസ്ത്രകേരളം ആർക്കൈവ് സന്ദർശിക്കാം. 

ശാസ്ത്രകേരളം ആർക്കൈവ് സന്ദർശിക്കാം
https://luca.co.in/sasthrakeralam-archive/

ശാസ്ത്രകേരളം ആർക്കൈവ് 
https://www.kssppublications.com/sasthra-keralam/

50 വർഷത്തെ യുറീക്ക – ആർക്കൈവ്
https://www.kssppublications.com/eureka/