ബാലവേദികൾ പരിഷത്തിൻ്റെ അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവേദികളും പരീക്ഷണശാലകളുമാണ്; വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഒരു നിരന്തര പ്രക്രിയയും. പഞ്ചേന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിരന്തരം നടക്കുന്നു. മുൻകാലത്ത് കുട്ടികള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ചില അനുഭവ സാധ്യതകൾ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കില്ലെങ്കിലും അവർക്കില്ലാതിരുന്ന നിരവധി സാധ്യതകൾ ഇന്നു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളില് നിന്നും സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും പൊതുബോധത്തെ നിർണയിക്കുന്നു. നിലവിലെ കേരളീയ സാമൂഹിക, ഗാർഹിക, വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പൊതുബോധം ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമാകാനേ തരമുള്ളൂ. ഈ പൊതുബോധത്തെ ശാസ്ത്രബോധത്തിലേക്ക് വളർത്തുക എന്നതാണ് പരിഷത്തിന്റെയും ബാലവേദിയുടെയും ലക്ഷ്യം

ബാലവേദി ഉപസമിതി

 • ചെയര്‍ പേഴ്സൺ‍: എ. സുരേന്ദ്രൻ
 • കണ്‍വീനര്‍: രമേഷ് കുമാർ. പി

അംഗങ്ങള്‍

 • വിനോദ് വി
 • ടി.കെ. മീരാഭായ്
 • ഷിബു അരുവിപ്പുറം
 • ഡോ. കെ രാജേഷ്
 • സുധീർ കെ. എസ്
 • ടി.കെ. ദേവരാജൻ
 • വിജയം വി പാലക്കാട്
 • കെ മനോഹരൻ പാലക്കാട്
 • പ്രൊഫ. രാഘവൻ പി.ആർ എറണാകുളം
 • എം. ആർ. വിദ്യാധരൻ എറണാകുളം
 • ടി. ആർ സുകുമാരൻ എറണാകുളം
 • ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ പാലക്കാട്
 • ബോബി ജോസഫ് കോഴിക്കോട്
 • മുരളി കാട്ടൂർ ആലപ്പുഴ
 • ലത ബി പാലക്കാട്
 • കെ. പി. രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണൂർ
 • ബി. വേണു കൊല്ലം
 • പ്രശാന്ത് തിരുവനന്തപുരം
 • പ്രദീപ് ആറ്റുകാൽ തിരുവനന്തപുരം
 • സുബ്രഹ്മണ്യൻ വി.വി. തൃശ്ശൂർ
 • വി.കെ. ജയ് സോമനാഥന്‍ മലപ്പുറം
 • വി.വി. മണികണ്ഠൻ മലപ്പുറം