പരിഷത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് സയൻസ് കേരള.

ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ്

 • പി എസ് രാജശേഖരൻ (എഡിറ്റർ)
 • പി മുരളീധരൻ
 • എസ് സിന്ധു
 • ജി സാജൻ
 • ഡോ: ഡാലി ഡേവിസ്
 • കെ വി എസ് കർത്ത
 • ഡോ: കെ പി അരവിന്ദൻ
 • റിസ്വാൻ സി
 • ജി രാജശേഖരൻ
 • മൈത്രി
 • അഡ്വ: നേഹ കുര്യൻ
 • രാജേഷ് പരമേശ്വരൻ
 • സുധീർ കെ എസ്