കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

യൂറിന്‍ തെറാപ്പി : ചരിത്രവും ശാസ്ത്രവും

യൂറിന്‍ തെറാപ്പി : ചരിത്രവും ശാസ്ത്രവും

യൂറിന്‍ തെറാപ്പി : ചരിത്രവും ശാസ്ത്രവും
കപടസാക്ഷ്യങ്ങളുടെ പിന്‍ബലത്തോടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത 'ചികിത്സ'യാണു യൂറിന്‍ തെറാപ്പി. പൊതുജനത്തിന്റെ യുക്തിബോധക്കുറവിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അവരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ക്രൂരവിനോദമാണിത്. മൂത്രമെന്ന വിസര്‍ജ്യത്തെ സര്‍വരോഗസംഹാരിയായി വേഷംകെട്ടിച്ചിറക്കിയതിന്റെ പിന്നാമ്പുറക്കഥകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം. സമര്‍ഥമായ കുയുക്തികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് സാമാന്യജനത്തെ എങ്ങനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വിശകലനം. ദുര്‍ബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളിയുടെ യുക്തിബോധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമം.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344