കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

ലോകജാലകം-നൗറു മുതല്‍ ബര്‍ക്കിന ഫാസോ വരെ

ലോകജാലകം-നൗറു മുതല്‍ ബര്‍ക്കിന ഫാസോ വരെ

ഗ്രന്ഥകാരന്‍: ഡോ. ബി ഇക്‌ബാല്‍

സമകാലീന സംഭവവികാസങ്ങളും സവിശേഷതകളും കൊണ്ട്‌ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ 25 രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം, സംസ്‌കാരം, സമ്പദ്‌ഘടന, സവിശേഷതകള്‍ തുടങ്ങിയ സമഗ്ര വിവരങ്ങള്‍, വിജ്ഞാനപ്രദമായ ലോകജാലകം ക്വിസ്സ്‌.

വില: 130 രൂപ.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344