കൂടംകുളം നിലയം പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരിഷത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന മെമ്മോറാണ്ടത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് താഴെയുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

Categories: Updates