കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന് അന്‍പത് വയസ്സ്

 

1962 സെപ്റ്റംബര്‍ 10 ന് കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി കോളേജില്‍ പരിഷത്തിന്റെ ഒദ്യോഗിക ഉത്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോട്ടീസ്. പരിഷത്തിന്റെ ലഘു ചരിത്രം ഇവിടെകാണുക