നവകേരള നിർമിതി – കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രവർത്തകയോഗം ഡോ.പി.ഇന്ദിരാദേവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എ.പി. മുരളീധരന് വിഷയാവതരണം നടത്തി.

Categories: Updates