കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ക്യാമ്പസ് ശാസ്ത്ര സമിതികളുടെ രൂപീകരണ പ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ക്യാമ്പസ് ശാസ്ത്രസമിതികളുടെ രൂപീകരണപ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.ഇതിന്നായുള്ള സബ്കമ്മറ്റി ഇത് വരെ 8 കോളേജുകള്‍ സന്ദര്‍ച്ചിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ 8 കോളേജുകളില്‍ 4 എണ്ണത്തില്‍ ശാസ്ത്രസമിതികള്‍ രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൊയിലാണ്ടി ഗവ.കോളേജ്,പേരാമ്പ്ര ഗവ.കോളേജ്, മടപ്പള്ളി ഗവ.കോളേജ് , ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ കോളേജ് എന്നിവടങ്ങളില്‍ സമിതി രൂപീകരണം നടന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 9 ന്ന് മോഡ്യൂള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിന്ന് യോഗം ചേരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഒക്ടോബര്‍ 16,17 തീയതികളില്‍ ജില്ലാതല ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോ.ഡി.കെ.ബാബു,പി.വിജയന്‍, എ.ടി.രവി,ജോര്‍ജ്.കെ.ടി. രൂപേഷ് അതുല്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോളേജുകളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടന്നത്.

Categories: Updates