കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വീക്ഷിക്കുകയും അത് തനതായ രീതിയില്‍ പ്രയോഗിച്ചുനോക്കുകയും അതുവഴി ലോകത്തിന് പുതിയ പാഠങ്ങള്‍ സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ധിഷണാശാലിയാണ് സില്‍വിയ ആഷ്ടണ്‍-വാര്‍നര്‍. ക്ലാസ്‌റൂം സര്‍ഗാത്മകതയുടെ വേറിട്ട ആവിഷ്‌കാരമാണ് ടീച്ചര്‍ എന്ന ഈ കൃതി. ആദ്യപതിപ്പോടെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആവേശമായിമാറിയ ഈ ചെറിയ പുസ്തകം അധ്യാപനത്തെ മികവുറ്റതാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരുത്തമ ചങ്ങാതിയായിരിക്കും.
സില്‍വിയ ആഷ്ടണ്‍-വാര്‍നര്‍
പുനരാഖ്യാനം : ഏ.കെ.മൊയ്തീന്‍
വില : 60 രൂപ

Categories: Updates