ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിന്റെ കലാജാഥകളിലുടെ ആയിരക്കണക്കിനാളുകളെ ആകര്‍ഷിച്ച മികച്ച നാടകങ്ങള്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോട്ടും വീണ്ടുമവതരിപ്പിക്കുന്നു. മാര്‍ച്ച് 27ന് തിരുവനന്തപുരം വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവന്റെ ദേശീയ നാടകദിനാചരണത്തീന്റെ ഭാഗമായി വൈകിട്ട് ആറിന് പരിഷത്ത് നാടകങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കും. മാര്‍ച്ച് 29 ന് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ദേശീയ നാടകോത്സവത്തില് വൈകിട്ട് 5 ന് ഇവ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്തിന്നധീരത്, ഒരു ധീരസ്വപ്നം, ഏകലവ്യന്റെ പെരുവിരല്‍, കുടിയോടെ പോരുവിന്‍, കുറവരശുകളി, പരശുപുരം ചന്ത എന്നിവയാണ് നാടകങ്ങള്‍.
ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം.

Categories: Updates