വേണം മറ്റൊരു കേരളംസംസ്ഥാന പദയാത്രാ സംഗമം, 2012 ജനുവരി 30 വൈകിട്ട്. 5 ന് ആലുവയില്‍.

പ്രൊഫ. എം.കെ. സാനു ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Categories: Updates