മലപ്പുറം ജില്ലാ വാര്‍ഷികം 2011 ഫെബ്രുവരി 12,13 തിയ്യതികളില്‍ പാണ്ടിക്കാട് ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ നടക്കുന്നു. ജനകീയ ശാസ്ക്രപ്രസ്ഥാനങ്ങളും വിജ്ഞാനസമൂഹവും എന്ന വിഷയത്തില്‍ ക്ലാസ്സെടുത്തുകൊണ്ട് ഡോ. ബി. ഇക്ബാല്‍ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

Categories: Updates