മാര്‍ച്ച് – 8 സാര്‍വ്വദേശീയ വനിതാദിനംഅവകാശക്കൂട്ടായ്മ വിജയിപ്പിക്കകു സാര്‍വ്വദേശീയ വനിതാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനമെമ്പാടും അവകാശകൂട്ടായ്മകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുവാന്‍ പരിഷത് കേന്ദ്രനിര്‍വ്വാഹക സമിതിയും ജെന്‍ഡര്‍ വിഷയ സമിതിയും തീരുമാനിച്ചു. സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും നിര്‍ഭയമായി ജീവിക്കാനാവുന്നവേണം മറ്റൊരു ലിംഗനീതിയുള്ള കേരളംഎന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇത്തവണ വനിതാദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിഷത്ത് മുന്നോട്ടുവെയ്കുന്നത്.

ഗ്രാമീണവനിതകളെ ശാക്തീകരിക്കുകദാരിദ്രവും പട്ടിണിയും ഇല്ലാതാക്കുകഎന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ വനിതാദിന മുദ്രാവാക്യമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മുന്നോട്ട് വെയ്കുന്നത്.

വനിതാദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജെന്‍ഡര്‍ വിഷയ സമിതിയുടെ കുറിപ്പ് ഇതോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 16 ന്റെ പരിഷദ്‌വാര്‍ത്തിയിലും ഇതുസംബന്ധമായ അറിയിപ്പുകള്‍ വായിക്കാം.

ചിത്രംവിക്കിമീഡിയ കോമണ്‍സ്

Categories: Updates