രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിന്ന് ശാസ്ത്രഗവേഷണത്തിലേക്ക് : ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഓര്‍മക്കുറിപ്പുകള്‍
രാഷ്ട്രം പത്മശ്രീ പുരസ്‌കാരം നല്‍കി ആദരിച്ച പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ.എം.വിജയന്റെ വിദ്യാര്‍ഥിജീവിതസ്മരണകള്‍.

Categories: Updates