അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിന ശതാബ്ദി വര്‍ഷമായ 2010 വനിതാ വര്‍ഷമായി കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ആചരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം വിമന്‍സ് കോളേജില്‍ മാര്‍ച്ച്‌ 20 നു രാവിലെ 10 മുതല്‍ 4 വരെ
തമിഴ്നാട്‌ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ മുര്‍ ചെയര്‍ പെര്‍സണ്‍ ശ്രീമതി.വസന്തീ ദേവി ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കും

ജെണ്ടര്‍ സമീപന രേഖ അവതരണം,
വിവിധ വിഷയ ഗ്രൂപുകളിലെ ചര്‍ച്ച..
തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകും
ജസ്റ്റിസ്. ശ്രീദേവി, ശ്രീമതി സുഗത കുമാരി, ശ്രീമതി ശാരദ മുരളീധരന്‍ ഐ എ എസ്,

ധനകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീ. തോമസ്‌ ഐസക് തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു…

Categories: Updates