വേണം മറ്റൊരു കേരളം 

സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ സെമിനാര്‍

കേരളത്തിന്റെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനം നിലനില്‍പ്പും ഭാവിയും

2012 ജനുവരി 7, ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മണി

പുന്നപ്ര ജെ.ബി.എസ്, ആലപ്പുഴ

ഉത്ഘാടനം : ഡോ. ബി. ഇക്ബാല്‍

Categories: Updates