വേമ്പനാട് കണ്‍വെന്‍ഷന

വേമ്പനാട്‌ കായലിലെ നിയമ വിരുദ്ധമായ നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി അടിയന്തിരമായി നടപ്പിലാക്കുക-