പ്രസിഡണ്ട്. എ പി മുരളീധരൻ

വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്. ലില്ലി കർത്താ, പി ഗോപകുമാർ

ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ രാധൻ

സെക്രട്ടറിമാർ

വിനോദ് കുമാർ കെ, നാരായണൻ കുട്ടി കെ.എസ്, ഷിബു അരുവിപ്പുറം

ട്രഷറർ സന്തോഷ് ഏറത്ത്

ബി രമേഷ്, എഡിറ്റര്‍ശാസ്ത്രഗതി), ടി കെ മീരാഭായ് (എഡിറ്റർയുറീക്ക), ഒ എം ശങ്കരൻ (എഡിറ്റർശാസ്ത്രകേരളം).