കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 49 -ാം വാര്‍ഷികം താഴെ പറയുന്ന പ്രമേയങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചു.
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രമേയങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടില്‍ അമര്‍ത്തിയാല്‍ പരിഷത്ത് വിക്കിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അവയുടെ പൂര്‍ണ്ണ രൂപം വായിക്കാം. പി.ഡി.എഫ് രൂപം അറ്റാച്ച് മെന്റില്‍ നിന്നും വായിക്കാം.

പ്രമേയം -1 ആണവനിലയങ്ങള്‍ ഇനി വേണ്ട

പ്രമേയം തല തിരിഞ്ഞ വികസന നയങ്ങള്‍ തിരുത്തുക

പ്രമേയം ആറന്മുള വിമാനത്താവള പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക

പ്രമേയം സ്ത്രീസുരക്ഷ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്‌

പ്രമേയം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുക ഇന്റര്‍നെറ്റിനെതിരായ കയ്യേറ്റം അവസാനിപ്പിക്കുക

പ്രമേയം ബി..ടിവ്യവസ്ഥയില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പുര പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക

പ്രമേയം – 7 ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ പുരോഗമനപരമായ നീക്കങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുക.

പ്രമേയം – 8 പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെശക്തിപ്പെടുത്തുക,സ്വാശ്രയകച്ചവട ശക്തികള്‍ക്കെതിരെ പോരാടുക

 

Categories: Updates