കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

1131
629

Latest News

27 January 2016

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയായ ശാസ്ത്രകലാജാഥകള്‍ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കേരളം മണ്ണും മനസ്സും എന്നതാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ജാഥയുടെ കേന്ദ്ര ആശയം. ഇതില്‍ മണ്ണ് എന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതികസമ്പത്തും, മനസ്സ് വൈജ്ഞാനിക സാംസ്‌കാരിക മണ്ഡലവുമാണ്. ഭൗതികസമ്പത്തില്‍ പ്രകൃതിദത്തവും...

Press releases

Wednesday, January 20, 2016 - 16:26

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയായ​​ ശാസ്ത്രകലാജാഥകള്‍ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കേരളം മണ്ണും മനസ്സും എന്നതാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ജാഥയുടെ കേന്ദ്ര ആശയം. ഇതില്‍ മണ്ണ് എന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതികസമ്പത്തും, മനസ്സ് വൈജ്ഞാനിക സാംസ്‌കാരിക മണ്ഡലവുമാണ്. ഭൗതികസമ്പത്തില്‍ പ്രകൃതിദത്തവും മനുഷ്യനിര്‍മിതവുമായ എല്ലാ ഭൗതികവിഭവങ്ങളും അടങ്ങുന്നു. പ്രകൃതിദത്തവിഭവങ്ങളെ അധ്വാനത്തിലൂടെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങളും ആഡംബര ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള മനുഷ്യനിര്‍മിത വിഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനെ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്ന് പറയാം.

Tuesday, January 5, 2016 - 15:51

ഹയര്‍സെക്കന്ററി അധ്യാപകരെ
അനവസരത്തില്‍ സ്ഥലം മാറ്റരുത്

Friday, December 11, 2015 - 15:36

പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ പഠനനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്ത കാലത്തായി പലതരത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി ഘടകങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മാത്രമേ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ കഴിയൂ. അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കുട്ടികള്‍ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പഠനസമയം. പാഠ്യപദ്ധതി ഫലപ്രദമായി വിനിമയം ചെയ്യണമെങ്കില്‍ അതിനാവശ്യമായ പഠനസമയം ലഭിച്ചിരിക്കണം.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344