2009 ശാസ്ത്രവര്‍ഷമായി ആചരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തില്‍ ശാസ്ത്രവര്‍ഷം കലണ്ടര്‍ പുറത്തിറക്കി. സംസ്ഥാന സമ്മേളനവേദിയില്‍ ഡോ. താണു പദ്മനാഭന്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

Categories: Updates